Nieuws » 109 Woningen Vreewijk Rotterdam


109 Woningen Vreewijk Rotterdam In de eerste fase worden drie pilots uitgevoerd:

  • Renovatie 43 woningen Reigerpad (Valkeniersbuurt)
  • Renovatie 66 woningen en bedrijfsruimtes Weimansweg (Valkeniersbuurt)
  • Onderhoud-in-één 35 woningen Kortedreef (Buurt 9)

109 Woningen Vreewijk Rotterdam

De pilots Reigerpad en Weimansweg zijn samengevoegd tot één pilot. Deze pilot is in maart 2015 definitief van start gegaan met de renovatie. Tijdens de renovatie wonen de bewoners van het Reigerpad en de Weimansweg tijdelijk in een wisselwoning. Naar verwachting is de renovatie medio 2016 gereed. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op